Vi er Betina og Dennis, samboere og eiere av Tune up AS. Tune up ble startet opp i oktober 2019. Betina går på siste året av Gestalt psykoterapi studiet og har klienter både på kontoret sitt i Oslo og på Jessheim. Dennis studerer Coaching og jobber innen finans utenom å drive Tune up. 

Vi ønsker å tilby terapi for alle og at det skal være enkelt for klienter å finne terapeuter og enkelt for terapeuter å finne klienter. Vi brenner for å bryte stigma mot mental helse, og jobber med å øke en bevissthet ved å jobbe holistisk.