Online Terapi med Målfrid Ågotnes

Available Online

Jeg tilbyr samtaleterapi over Zoom til rimelige priser

  • 50 minutes
  • 500 Norwegian kroner

Service Description

Ønsker du vekst eller endring i jobbsammenheng eller privat, eller trenger å se flere muligheter i en utfordrende situasjon? Jeg tilbyr bevisstgjørende digitale og fysiske samtaler rundt temaer som ● ønske om endring og vekst ● utfordrende situasjoner eller relasjoner, på jobb eller privat ● vanskelige valg, for eksempel rundt utdanning og karriere ● endringer i arbeidsoppgaver og organisasjon ● nye roller og ansvarsområder som leder eller medarbeider ● motivasjon, mestring, selvbilde ● prioritering, balanse jobb-fritid, uro og stress ● hjemmekontor og digital tilværelse ● ønske om å bli bedre kjent med deg selv, egne behov og bruke flere sider av deg selv Jeg har bakgrunn som konsulent, rådgiver og leder innen kommunikasjon, organisasjonsutvikling, designprosesser og digital tjenesteutvikling. Jeg har utdanning innen relasjonsbasert ledelse i organisasjoner, kommunikasjon, mastergrad i samfunnsvitenskap og blir ferdig utdannet gestaltterapeut våren 2022. Kontoret mitt ligger sentralt i Drammen. Jeg har gjerne digital terapi, og kan også ha samtaler i Oslo etter avtale. Sammen kan vi utforske tanker, følelser og reaksjoner rundt situasjonen du står i. Ved å gå dypere inn i nåsituasjonen kan du få ny innsikt og se flere muligheter

Cancellation Policy

Ikke møtt opp til avtalt time eller avbestilling før 24 timer innen avtalt time mås betales full timespris. Vennlig kontakt din terapeut for ombooking av timen.

©2020 by Tune up