Monica Strandbakken

Gestalt Psykoterapeut U.U

Monica Strandbakken

Jeg er din terapeut på Hadeland

Jeg tilbyr et trygt, aksepterende og støttende rom for å utforske forskjellige følelser, tanker og opplevelser. En følelse av skam, utenfor-skap, sinne eller tristhet kan være en viktig beskjed til deg - og noe vi kan se på sammen.
Traumer, overgrepseerfaringer, spiseforstyrrelser, normbryting, identitetskrise, sosial angst og eksistensielle spørsmål rundt mening og verdi er temaer jeg kjenner godt til.
Ser fram til å møte deg.