Gry Thune

Gestalt Psykoterapeut

Gry Thune

Jeg er din terapeut i Oslo.

For deg som kommer til meg, håper jeg å være en god lytter og å ta imot hele deg. Forskning viser at det er kvaliteten på relasjonen mellom klient og terapeut som avgjør effekten av terapien. Gjennom eget terapi-forløp, har jeg erfart hvordan “bare” det å bli møtt, uten å oppleve meg dømt, er helende i seg selv.

Jeg går fjerde året på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og har et år igjen før jeg er ferdig utdannet terapeut. Jeg er godkjent av skolen til å kunne ta imot klienter, og får jevnlig veiledning. Har taushetsplikt og vil behandle personopplysninger i tråd med personvernforordningen (GDPR).

Ved siden av, jobber jeg som journalist. I over femten år har jeg reist Norge rundt og lyttet til mange som har stått i tøffe situasjoner. Jeg slutter aldri å forundres og inspireres av hva vi mennesker kan gå videre fra.

Min personlige kompetanse:

*Vet noe om å være veldig sliten.

*God på å stå i seig skit lenge.

*Dreven i å være mer opptatt av andres behov og reaksjoner enn mine egne.

*Lang fartstid i å ikke anerkjenne vanskelige følelser, men heller gjemme de unna i muskelspenninger og tenke at det går seg til.

*Årelang erfaring med å sørge over relasjoner som ikke ble som ønsket.

*Solid kjennskap til indre konflikter.